ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı 

Sayı    :MECLİS/8                                                                                                                        28/08/2018

Konu   :GÜNDEM
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


    Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi  yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın  20-21.maddeleri  gereğince 03.09.2018 Pazartesi günü saat:16:00`da  Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                      

                                   

               

GÜNDEM :

1-Selçuk ANKARALI’nın Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne Vekaleten ataması konusu;


2-Başyayla Belediyesinin 1 adet Cenaze Nakil Aracı talebi konusu;


3-Karaman İli,Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi 3199 ada 3 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Ayrık Nizam 3 katlı Taks: 0.30 kullanım alanlı Konut Alanın da kaldığı, ada bazında bakıldığında araya ifraz hattı atıldığı ve güneye bakan cephelerin 4 katlı kuzey cephelerin ise 3 katlı olarak düzenlendiğinden bu durumun iki parselin değerini birbirinden farklı kıldığı, imar planı içerisin deve yapılaşmanın bu bölgeye kaymasının yanı sıra bu bölgenin zemin olarak birbirinden farklı olmadığı ve bölgede konut ihtiyacına cevap verecek yeni alanlar oluşamayacağından bahsedilerek planlama ilkelerinden hak ve eşitlik anlayışında adanın tamamında aynı yapılaşma koşullarında olması amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması konusu;


4-Karaman İli, Merkez İlçe, Abbas Mahallesi 2733 ada 14 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında T4 Lejantlı Ticaret Alanında kaldığı, söz konusu parsel üzerinde 13/04/2018 tarihinde yapı ruhsatını alarak tamamlamış binanın olduğu ve binaya yapı kullanma izin belgesi almak için Belediyeye başvurulduğunda lisanslı harita bürosundan alınan aplikasyon krokisinde binanın 45 cmlik bir kısmının yolun içerisinde kaldığı fakat bina ölçülerinde ve su basman kotunda bir yanlışlık olmadığı, yanındaki 2 numaralı parselinde bina ile aynı hizada olduğu, eski imar planında da bu yolun 7.00 metre olduğu ve Revizyon İmar Planı ile 10.00 metreye çıkartıldığı görüldüğünden söz konusu 2733 ada 14 numaralı parselde bulunan binanın yola taşan kısmının mülkiyete dahil edilmesi ve yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi için yolun 10.00 metreden 9.00 metreye düşürülmesi amacıyla hazırlanan imar planı değişikliğin onaylanması konusu;


5-Karaman İli, Merkez İlçe, Gazi Dükkan Mahallesi 1485 ada 16 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak gösterildiği ancak söz konusu parselin bulunduğu bölge yerinde incelendiğinde bölgenin ticari ihtiyaçların karşılandığı ticari faaliyetlerin yoğun olarak yer aldığından bahsedilerek bu ihtiyaçları karşılayacak dükkanların yetersiz gelmesi sebebi ile söz konusu parselin bulunduğu adanın T4 Lejantlı Ticaret Alanına çevrilmesi amacıyla hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması;


6-Karaman İli, Merkez İlçe, İmaret Mahallesi 753 ada 8 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında T1 Lejantlı Ticaret alanı olarak gösterildiği söz konusu parselin üzerinde yeni inşaat çalışmalarına başlanıldığı bitişiğindeki 7 numaralı parsel üzerindeki binanın oturumuna göre uygulamasının verilmesi için imar planında binanın oturacağı alana göre çekme mesafelerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması konusu;


7-İl Trafik Komisyonunun kararı gereğince Yeşilada Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Akaryakıt İstasyonunun bulunduğu kısım imar planında ‘Bölünmüş Yol’ olmayıp orta refüj bulunmadığı yerinde yapılan incelemeler neticesinde ise söz konusu cadde üzerinde refüj olduğu ve Akaryakıt İstasyonuna geçiş sağlanabilmesi için ilgili refüj aralığı verildiği görülmüştür. Buna göre ilgili Trafik Komisyonu kararı gereğince söz konusu refüj aralığının kapatılması için imar planında söz konusu caddenin ‘Bölünmüş Yol’ olması amacıyla imar planı değişikliği yapılmasına ön izin verilmesi konusu.

 
 

© 2012 Karaman Belediyesi