ANASAYFA   İLETİŞİM

 

BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
Eyüp Hüsamettin ASLAN
 


BİRİM MÜDÜRLERİMİZ
Mehmet KARA
Özel Kalem Müdürü  

Ünal GEZEN
Bilgi İşlem Müdürü  

İsmail YEŞİLDAL
Mali Hizmetler Md. V.  

Mustafa Lütfi CİCİBIYIK
Teftiş Kurulu Müdürü  

Ali Faruk AYDIN
Satın Alma Müdürü  

Meryem KOLA
Yazı İşleri Md.  

Celalettin AKGÜN
Park ve Bahçeler Md. V.  

Mehmet KARA
Kültür ve Sosl İşl. Md. V.  

Hekim BUĞDAYCI
İnsan Kaynakları Md. V.  

Musa KILINÇVUR
Temizlik İşleri Md.  

Mehmet TEKİN
Hukuk İşleri Md.  

Recep KILIÇ
Hal Müdürü  

Muzaffer ŞAHİNER
İmar ve Şehircilik Md.V.  

Sami Aydın YİĞEN
Fen İşleri Md.V.  

Ferhat YAVUZ
Su ve Kanalizasyon Md.  

Fehmi DUYSAK
Ulaşım Hizmetleri Md. V.  

İsa KAYHAN
İtfaye Md.  

Abdullah BAĞIRGAN
Muhtarlık İşleri Müdür  

Adem DOĞANAY
Zabıta Müdürü V.  

Serkan KANLI
Plan ve Proje Md.V.  

Duran KABAAĞAÇ
Kadın ve Aile Hiz.Müd.  

Süleyman Hilmi ŞİMŞEK
Mezarlıklar Müd.v  

Mehmet AYDIN
Ruhsat ve Denetim Müd.V.  

İsmail BOZ
Veteriner İşleri Md.  

Yahya GÜNENÇ
Destek Hizmetleri Müdür V.  

 

© 2012 Karaman Belediyesi